Elèctrica CASALS CARDONA

  • Nom del comerç: ELÈCTRICA CASALS CARDONA
  • Adreça: Del 1919 fins als primers anys 80, cantonada entre els carrers Nou i Sant Miquel; a partir del 1967, també a la Muralla de Sant Domènec, 18.
  • Activitat: a les primeries, aplicació domèstica, agrícola i industrial de l’electricitat, venda de bombetes incandescents i de ràdios. Després, venda d’electrodomèstics, taller i majorista de material elèctric.
  • Data d’obertura: any 1919
  • Data de tancament: es va traspassar el 2003 i es va tancar el 2010
  • Anys d’activitat comercial: 91

Elèctrica Casals Cardona va ser fundada pel manresà Ramon Casals i Cardona, cap d’una nissaga que ha estat posteriorment de botiguers i empresaris. Nascut el 1894, va treballar del 1911 al 1919 en el servei tècnic d’Energia Elèctrica de Catalunya, al mateix temps que es dedicava als estudis de Pèrit Industrial. Era una època en que tot just es començaven conèixer les aplicacions elèctriques en les vessants industrials o domèstiques.

Ramon Casals Cardona. Arxiu Casals Perramon.

El primer comerç de Ramon Casals es va inaugurar l’any 1919 amb el nom de “Guixé i Casals, S. en C.”, i estava situat a la cantonada entre els carrers Nou i Sant Miquel. L’any següent, el 1920, l’empresa pren el seu nom, “R. Casals Cardona”, per dedicar-se a les aplicacions agrícoles, industrials i també domèstiques del que aleshores era la novetat de l’electricitat. En aquest establiment, doncs, es van començar a vendre a Manresa les primeres làmpades incandescents. Ramon Casals tenia just 25 anys.

Façana de la primera botiga, que es va inaugurar el 1919 al carrer Sant Miquel cantonada amb el carrer Nou. Arxiu Casals Noguera.

L’any 1923 Ramon Casals, que ja era Perit Industrial, crea una altra empresa amb dos socis dedicada a la ràdio i l’electricitat de l’automòbil i, arran d’aquest negoci, el 1925 inicia una relació comercial i de distribució exclusiva amb la prestigiosa marca holandesa Philips, que Elèctrica Casals Cardona no deixarà fins que la família traspassa l’establiment l’any 2003.

Foto dels anys 20 de la botiga Radio Casals. Al centre, el fundador, Ramon Casals i Cardona. Arxiu Casals Noguera.

El 1927, Philips va començar a fabricar els seus primers receptors de ràdio galena, i el 1929 crea la secció “Philips Radio” per a introduir-se en el emergent mercat de la radiodifusió. Conxita Casals Noguera, filla del Ramon, creu que, seguint l’estela de la marca, el seu pare no devia trigar molt més a vendre els primers aparells de ràdio Philips a la seva botiga de Manresa.

Anunci de l’any 1929 a la premsa de Manresa on es pot veure la botiga i el cartell de la marca Philips. Arxiu Casals Perramon.

Gràcies als records de la Conxita Casals, que va dirigir la botiga del 1998 al 2003, que s’ha pogut fer la present “memòria històrica” del comerç, juntament amb el seu nebot Pere Casals, nét d’en Ramon Casals Cardona.

S’inaugura “Ràdio Casals” el 1932
El 1932 la botiga de la cantonada dels carrers Nou i Sant Miquel pren el nom de “Ràdio Casals”. El propi Ramon Casals recorda en una entrevista que li van fer al periòdic Manresa el 1967 (vegeu referència més avall) que el primer electrodomèstic que va gaudir d’una veritable popularitat va ser el ventilador i, en segon lloc, els receptors de ràdio, coincidint també amb l’època de l’expansió de les emissions radiofòniques comercials i d’entreteniment a Catalunya i Espanya.

La Plana de l’Om durant algun Nadal dels anys 60. A l’esquerra es pot veure la cantonada on encara hi havia el comerç Casals Cardona. Foto: Antoni Quintana Torras.

Se sap també que el 1933, “Ràdio Casals” va portar a Manresa les primeres màquines de fred industrial, de la marca americana Frigidaire. Segons recorda la seva filla, Ramon Casals era un home inquiet i avantguardista que va dedicar la seva vida professional a expandir negocis relacionats amb les novetats tècniques i industrials.

Altres iniciatives industrials

També el 1933 Ramon Casals es llança a la fabricació del tub aïllant anomenat Bergmann, en competència directa amb un consorci estatal que tenia l’exclusiva en aquell material tan utilitzat aleshores. El 1934 funda l’empresa “Tubos Tecnium SL”, que se situa en un edifici al carrer Remei de Dalt.

De Ràdio Casals a Elèctrica Casals Cardona

La botiga “Ràdio Casals” va donar lloc a la raó social “Elèctrica Casals Cardona, SA” i amb aquesta nomenada va participar l’any 1952 a la 1a Fira de Mostres de Manresa. Tal i com es pot veure a la fotografia, una de les novetats que hi exposaven va ser el frigorífic elèctric.

Foto del 1952 de l’estand d’Elèctrica Casals Cardona a la Fira de Mostres de Manresa, que es va celebrar a l’Institut Lluís de Peguera, promoguda per la Cambra de Comerç. Una de les novetats era el frigorífic elèctric. Arxiu Casals Noguera.

A més de la venda de transistors de ràdio, algun petit electrodomèstic com el ventilador, i maquinària elèctrica, “Elèctrica Casals Cardona” va anar poc a poc dedicant-se a distribuir els nous aparells electrodomèstics que anaven apareixent, com el frigorífic i el televisor en blanc i negre. A mesura que anaven apareixien nous electrodomèstics va anar mancant espai a la botiga de la Plana de l’Om, així que es decideix ampliar la botiga amb un nou local a la Muralla Sant Domènec, número 18, i dedicar-lo exclusivament a l’electrodomèstic. Era el 1967 i Ramon Casals tenia 73 anys.

Any 1967. Anunci d’Elèctrica Casals Cardona de la nevera elèctrica. Foto: diari “Manresa”. Arxiu Apugem La Persiana

Diversificant les empreses: la descoberta del plàstic

Amb la seva capacitat emprenedora va acabar liderant un conglomerat d’empreses que també abastava un taller elèctric inaugurat el 1951 i la “Central de Almacenistas de Material Eléctrico”, oberta el 1959 a Barcelona i dedicada a racionalitzar la distribució del comerç de material elèctric arreu de Catalunya. El seu fill, en Joan Casals Noguera, que havia estudiat enginyeria industrial i treballava per tot Europa dins del sector de la química, li proposà investigar sobre les possibilitats industrials d’un nou material, el plàstic.

Foto dels primers anys 60 on es pot veure un antic logotip d’Electrica Casals Cardona. Al centre, Ramon Casals i la seva esposa Rosa Noguera. Probablement és un sopar de celebració del patró Sant Eloi. Arxiu Casals Noguera

Dins d’Elèctrica Casals Cardona, al 1957, decideixen emprendre una nova activitat i comencen el disseny i la fabricació de les primeres màquines i equips en aquests materials plàstics, sota la marca TECNIUM, per maneig i tractament de líquids i gasos corrosius, aconseguint ben aviat una bona cartera de clients industrials. Donada la ràpida expansió d’aquesta activitat, molt més enllà de l’àmbit local, l’any 1963 fundaren l’empresa “Casals Cardona Industrial, SA” per derivar-hi tota aquesta nova activitat industrial, i l’any 1969, en Ramon Casals en va ser nomenat president-fundador. Actualment aquesta empresa continua la seva activitat per tot el món, ubicada al Polígon de Bufalvent.

Any 1968 en una fira al Passeig. A l’esquerra, Ramon Casals amb el seu gendre, Antonio Peñarroya. A la dreta, amb abric vermell, Conxita Casals. Arxiu Casals Noguera.

Una persona amb iniciativa i vocació
Durant la seva llarga vida, Ramon Casals i Cardona va dur a terme rellevant iniciatives empresarials i ciutadanes a Manresa. L’any 1923, quan tenia 29 anys, va ser un dels fundadors de Ràdio Club Manresa, l’actual Ràdio Manresa-Cadena SER. L’any 1934 era membre del Patronat de l’Escola d’Arts i Oficis, i vocal de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. En aquesta institució, que ara presideix el seu nét Pere Casals, hi va estar vinculat durant una trentena d’anys. Va ser-ne un dels vici-presidents executius l’any 1952, quan es va celebrar la 1a Fira de Mostres de Manresa al pati de l’Institut Lluïs de Peguera.

Any 1965. Foto a bord del vaixell Cabo San Roque durant una convenció de distribuïdors Philips a Holanda. A la dreta, Ramon Casals. A l’esquerra, Rosa Noguera. Arxiu Casals Noguera.

Durant els anys quaranta va ser membre de la Junta d’Aigües Potables que elaborà el projecte del llac de l’Agulla, i l’any 1954 va ser un dels socis fundadors del Gremi de Sant Lluc de Manresa, un grup de tertúlia que reunia artistes i una bona colla d’intel·lectuals. L’any 1957 va fundar la Delegació del Col·legi Oficial de Perits Industrials de Catalunya i Balears, i la va presidir fins l’any 1971.

La inauguració del nou establiment es publica al periòdic “Manresa”
El periòdic “Manresa” es va fer ressò l’1 de juliol del 1967 de la inauguració de la nova botiga d’Elèctrica Casals Cardona a la Muralla de Sant Domènec. Segons es pot llegir a les dues pàgines que hi dedica, es va fer una gran festa d’inauguració, projeccions de pel·lícules al cinema Kursaal i l’assistència de les autoritats de la ciutat i representants de la casa Philips. En l’article es pot llegir aquest curiós paràgraf escrit pel periodista que va assistir a l’acte:

La gradual evolució de les aplicacions elèctriques ha canviat en pocs anys profundament no tan sols en el procés industrial sinó que ha penetrat en un camp insospitat i pròsper del comerç que porta com a nom genèric el d’electrodomèstics”.

Anunci a la premsa de Manresa l’any 1967 de la vessant empresarial d’Elèctrica Casals Cardona dedicada als autoràdios. Foto diari “Manresa”. Arxiu Apugem La Persiana.

Recorda la Conxita Casals que els dos establiments, el de la Plana de l’Om i el de la Muralla, van coexistir durant uns anys. De fet, quan es va inaugurar el local de la Muralla de Sant Domènec, “Elèctrica Casals Cardona” abastava diverses vessants de negoci: venda de maquinària industrial elèctrica, reparacions, construccions d’instal·lacions elèctriques, venda d’electrodomèstics, laboratori electrònic, i ràdio i televisió, segons explica el mateix Ramon Casals a l’entrevista publicada a “Manresa”.

La Muralla de Sant Domènec en els últims anys 60 o primers anys 70. A l’esquerra es poden veure les dues façanes que tenia aleshores l’establiment. Foto: Joana Blanco. Arxiu Casals Noguera.

Els anys 60, una època d’expansió

Era finals dels anys 60 i començava una època d’expansió econòmica i obertura de nous mercats. Des de la seva nova ubicació, “Elèctrica Casals Cardona” podia encabir més còmodament els nous frigorífics i les rentadores de tambor que anaven arribant. A tall de curiositat, Ramon Casals explica a l’entrevista del periòdic “Manresa” que la rentadora havia arribat prou tard a Espanya, ja que ell n’havia vist d’experimentals el 1935 a Brussel·les.

Imatge recollida al periòdic Manresa el 1967 de la inauguració del nou establiment a la Muralla de Sant Domènec. El segon per la dreta és Ramon Casals. Foto: diari “Manresa”. Arxiu Apugem la Persiana.

És també l’època en la que els televisors es van fer més assequibles a les famílies (la primera emissió de televisió a Espanya es fa l’any 1956). I començaven a conèixer-se els aparells d’aire condicionat, malgrat que Ramon Casals, el 1967, els veia encara “una mica inaccessibles”. També anomena el que van ser, segons el seu parer, els quatre moments “històrics” dels electrodomèstics: les aparicions del ventilador, de la ràdio, del frigorífic i del televisor.

Fotografies de la inauguració d’Elèctrica Casals Cardona publicades al diari “Manresa” l’any 1967

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Ja en els anys 70 es venien les primeres aspiradores, així com les afeitadores elèctriques, que van suposar una revolució en l’àmbit de la higiene masculina. El 1975 es va fer la primera emissió de televisió en color a Espanya, i a partir d’aquí va començar l’expansió dels aparells televisors en color.

Relleu al capdavant de la botiga
La Conxita Casals es va fer càrrec de la botiga l’any 1988, juntament amb el seu marit, Antonio Peñarroya, encara que era ell qui majoritàriament es preocupava del negoci. Quan es van fer càrrec de l’establiment vivien a Barcelona on l’Antonio Peñarroya tenia un magatzem d’utillatge i maquinària per a la construcció.

Targeta de l’establiment quan n’era el gerent Antoni Peñarroya, qui se’n fa fer càrrec el 1988. El logotip de la marca Casals Cardona va canviar. Arxiu Casals Noguera.

Conxita Casals recorda que Elèctrica Casals Cardona estava dirigida pel seu pare, pel seu soci Pere Vidal, i també pel seu germà, Joan Casals Noguera. Ella i el seu marit se’n van fer càrrec en exclusiva després que morís el seu pare el 1986, que el seu soci es jubilés, i que el seu germà hagués de dedicar-se més a les seves activitats industrials.

En la dècada dels 90 i fins que van traspassar el negoci l’any 2003, la botiga anava incorporant les darreres novetats d’electrodomèstics, que cada vegada s’especialitzaven més en facilitar la feina a casa, alhora que es feien més eficients. Va suposar una època de normalitat sense gaires daltabaixos.

La Conxita Casals explica que els electrodomèstics que més es venien eren neveres i rentadores, i que la segona revolució va arribar amb la televisió en color, en la dècada dels últims anys 70, a la qual hi va contribuir també de manera pionera la marca Philips. Més endavant, l’establiment es va adherir a la central de compres Expert.

L’any 2003, per jubilació, la botiga es va traspassar, així que la seva activitat no va decaure. El 2010 va tancar definitivament.


Entrevista feta el 13 de novembre del 2017.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.